ແຄ

ຖ້າຫາກທ່ານດໍາລົງຊີວິດໃນບຣາຊິນ,ເບິ່ງຫຼັງຈາກດ້ວຍຕົນເອງແລະສາມາດຖືການສົນທະນາ,ທ່ານສາມາດກາຍເປັນສົບຜົນສໍາເລັຮູບແບບການ»ອອນໄລນ໌». ຄວາມຮູ້ຂອງພາສາອັງກິດແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການ,ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນສາມາດເພີ່ມທະວີລາຍຮັບ. ຖ້າຫາກທ່ານດໍາລົງຊີວິດໃນບຣາຊິນ,ເບິ່ງຫຼັງຈາກດ້ວຍຕົນເອງແລະສາມາດຖືການສົນທະນາ,ທ່ານສາມາດກາຍເປັນສົບຜົນສໍາເລັຮູບແບບການ»ອອນໄລນ໌». ພວກເຮົາແມ່ນລໍຖ້າສໍາລັບການຈ່າຍແທ້ແລະເດັກຍິງອາຍຸສິບແປດ ຄວາມຮູ້ຂອງພາສາອັງກິດແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການ,ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນສາມາດເພີ່ມທະວີລາຍຮັບ