ວັນທີວິດີໂອສົນທະນາອອນໄລນ໌,ບຣາຊິນ,ຕອບສະຫນອງເດັກຍິງຢູ່ໃນອາຍຸສູງສຸດຂອງຊາວ-ຫົກຫາຫ້າສິບປີ

ວັນທີວິດີໂອສົນທະນາອອນໄລນ໌,ຣາແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງທີ່ເຂົ້າມາຂໍ້ຄວາມແລະຄໍາຕອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຮູບພາບຫມາຍເປັນອ່ານເປັນພຽງແຕ່ທີ່ມີຢູ່ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເບິ່ງເນື້ອຫາ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນີ້ແລະກໍານົດຂອງທ່ານທີ່ໃຈມັກທ່ານສາມາດເບິ່ງຖ້າຫາກວ່າທ່ານກວດເບິ່ງໃນຫ້ອງອ່ານຖ່າຍຮູບ,ມັນຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເບິ່ງເນື້ອຫາ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມັນແລະກໍານົດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໃຈມັກ,ທ່ານສາມາດເບິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້’ຜົນການຊອກຫາເອກະຊົນ’,’ົບ’,ຍັງມີ,ແລະອື່ນໆ. (ປ. ພາກສ່ວນການນໍາໃຊ້ຂອງເວັບໄຊໄດ້ນໍາໃຊ້ສັນຍາ)