ຝຣັ່ງວິດີໂອສົນທະນາ

ຝຣັ່ງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ປະໂລຍ່າງ,ແຕ່ຍັງມີວິດີໂອຟຣີສົນທະນາ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ,ເວັບໄຊທ໌ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງການອອກແບບ,ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຄວາມງ່າຍຂອງການສື່ສານ ທ່ານສາມາດປະຕິບັດການຂອງທ່ານຝຣັ່ງ,ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກພາສາທີ່,ຢ່າງຫນ້ອຍຮຽນຮູ້ບໍ່ຫຼາຍປານໃດຝຣັ່ງຄໍາ. ຝຣັ່ງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ປະໂລຍ່າງ,ແຕ່ຍັງມີວິດີໂອຟຣີສົນທະນາ ການ ໄດ້ພັດທະນາແລະວ່ອງໄວໄດ້ຮັບການສົນທະນາ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ,ເວັບໄຊທ໌ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງການອອກແບບ,ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຄວາມງ່າຍຂອງການສື່ສານ ໃນການ