ປອກຕຸຍການແມ່ນການສັງເກດເບິ່ງວິດີໂອ

ຮຽນຮູ້ ປອກຕຸຍການມີພວກເຮົາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ(ອອນໄລນ໌) ພື້ນຖານຂອງຊິນ ຫນັງສື. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ອກຕຸຍການພາສາຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງແລ່ນປອກຕຸຍການພາສາຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີການພິເສດພັນກັບປອກຕຸຍການພາສາແລະທີ່ທ່ານຫາຍປອກຕຸຍການຄໍາວິດີໂອນີ້ແມ່ນສໍາລັບທ່ານ