ປອກຕຸຍການພາສາຂອງບຣາອອນໄລນ໌ຟຣີຣາມື້ນີ້

ຜູ້ຂຽນຂອງປະຕູໄດ້-ກຸ່ມຂອງ ຊ່ຽວຊານໃນປອກຕຸຍການພາສາທີ່ມີອຸດົມສົບຂອງດໍາລົງຊີວິດໃນບຣາຊິນ. ການຂຽນໄກການແປພາສາຂອງບົດເລື່ອງຕ່າງໆຈາກປອກຕຸຍການພາສາ. ‘ຣານບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມ