ຄຸ້ນເຄີຍກັບການທໍາງານ

ສະເຫມີຕ້ອງການຢາກຈະຕອບສະຫນອງທ່ານສໍາລັບການຮ້າຍແຮພັນກັບທໍາຜູ້ຊາຍແລະແຕ່ງງານໃຫ້ເຂົາ. ງານທໍາສໍາລັບການແຕ່ງງານແລະວັນທີໃນອິຕາລີແມ່ນການທີ່ແທ້ຈິງ. ເວັບໄຊຕົວແທນຂອງການສອບຖາມຂອງຜູ້ຊາຍຂອງອິຕາລີທີ່ຈະຄົ້ນພົບ. ຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຂອງ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາທີ່ດີທີ່ສຸດຜູ້ຊາຍສໍາລັບການຂຸດທໍາສໍາລັບການແຕ່ງງານ. ໂຊກດີ ສະເຫມີຕ້ອງການຢາກຈະຕອບສະຫນອງທ່ານສໍາລັບການຮ້າຍແຮພັນກັບທໍາຜູ້ຊາຍແລະແຕ່ງງານໃຫ້ເຂົາ. ງານທໍາສໍາລັບການແຕ່ງງານແລະວັນທີໃນອິຕາລີແມ່ນການທີ່ແທ້ຈິງ. ຢຸດຝັນ-ມັນເປັນເວລາທີ່ຈະປະຕິບັດ ເວັບໄຊຕົວແທນຂອງການສອບຖາມຂອງຜູ້ຊາຍຂອງອິຕາລີທີ່ຈະຄົ້ນພົບ. ຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຂອງ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາທີ່ດີທີ່ສຸດຜູ້ຊາຍສໍາລັບການຂຸດທໍາສໍາລັບການແຕ່ງງານ. ໂຊກດີ ທ່ານຄືຜູ້ຊາຍ. ລົງທະບຽນທັນທີແລະເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານຮູ້ຈັກກັບອິຕາລີ ບໍ່ລັ່ງເລທີ່ຈະຂຽນກັບເຂົາ.’, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ຖ້າຫາກພຣະອົງຂອງທ່ານຈຸດ