submit


ກຸ່ມເປຍິງຕ້ອງການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງທ່ານ. ດິນຕອນດັວິກີຂໍ້ ສໍາລັບການສີ່ສິບສາມປີ,ແຕ່ນາງຍັງດຽວ. ມື້ມາໃນເວລາທີ່ນາງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສິ້ແລະວາງສາຍປະມານເມືອງກາດ»ເປຍິງຕ້ອງການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງທ່ານ.»ນີ້ຮ່ອງໄຮ້ໂທຕອບທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ນາງໄດ້ລໍຖ້າສໍາລັບການ. ແພ້,ເຫຼົ້າ,ອະດີດປະຕິບັດ,ປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ນອນຕາມຖະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ດັ່ງກ່າວປະຊາຊົນໃນທີ່ສຸດຊອກຫາເປັນພາສາທົ່ວ

About