ກຸ່ມເປຍິງຕ້ອງການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງທ່ານ

ແພ້,ເຫຼົ້າ,ອະດີດປະຕິບັດ,ປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ນອນຕາມຖະ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ດັ່ງກ່າວປະຊາຊົນໃນທີ່ສຸດຊອກຫາເປັນພາສາທົ່ວ

About