ທ່ານຈະບໍ່ຊອກຫາສະຖານທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະຕອບສະຫນອງປະຊາຊົນໃຫມ່ໃນຕຸກ່ວາວັນທີອອນໄລນ໌

About