ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂໍ້ມູນຮ້າຍຄົນຂອງຈໍານວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້

ອີງຕາມການສະຖິຕິ,ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນ»ອອນໄລນ໌ວັນທີຕຸຍການ»,ຕ້ອງມີປະສົບການໃນຕຸຍການແລະປະເທດອື່ນໆ

ຈໍານວນຫຼາຍຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເກມມິດຕະພາບ

About