ຮຽນຮູ້ ປອກຕຸຍການມີພວກເຮົາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ(ອອນໄລນ໌)

ພື້ນຖານຂອງຊິນ

ຫນັງສື. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ອກຕຸຍການພາສາຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງແລ່ນປອກຕຸຍການພາສາຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີການພິເສດພັນກັບປອກຕຸຍການພາສາແລະທີ່ທ່ານຫາຍປອກຕຸຍການຄໍາວິດີໂອນີ້ແມ່ນສໍາລັບທ່ານ

About