ຜູ້ຂຽນຂອງປະຕູໄດ້-ກຸ່ມຂອງ ຊ່ຽວຊານໃນປອກຕຸຍການພາສາທີ່ມີອຸດົມສົບຂອງດໍາລົງຊີວິດໃນບຣາຊິນ.

ການຂຽນໄກການແປພາສາຂອງບົດເລື່ອງຕ່າງໆຈາກປອກຕຸຍການພາສາ.

‘ຣານບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມ

About