ອກຕຸຍການ

ຍັງໄດ້ທີ່ນີ້ທ່ານຈະຊອກຫາທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຣາມ(ວັດທະນະທໍາ,ການເມືອງແລະສະຖານທີ່,ຊິນເຮືອນຄົວ,ອື່ນໆ.), ຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອເປັນທິດນໃນບຣາຈະເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການໃນປີຕໍ່ໄປ

About