ເວັບໄຊທ໌ແມ່ນເປັນເອກະລັກໂຄງການທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດສົ່ງຟຣີຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບໂທລະສັບມືຖືໂດຍກົງຈາກເວັບໄຊ.

ຄູ່ນອນຂອງທ່ານອາດຕອບສະຫນອງທ່ານແລະຕອບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານ ກ່ຽວກັບຫ້ອງຂອງທ່ານໂທລະສັບທີ່ຊີ້ບອກໃນເວລາທີ່ການສົ່ງ.

ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ຈົດຫມາແລ້ວຈາກມືຖືຂອງທ່ານໂທລະສັບພຽງແຕ່ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕອບ

ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຕອບກັບຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານທຸກຂອງທ່ານອາດຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນ,ທີ່ບອກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ. ເພື່ອຢືນຢັນຂອງທ່ານຍິນຍອມທີ່ຈະສົ່ງປະເທດ,ຕອບປະຕິບັດການຂອງຄໍາຖາມໂດຍການສົ່ງໃຫ້ເຂົາເປັນຂໍ້ຄວາມກັບຄືນໄປບ່ອນ(ມັນເປັນການຟຣີ)

About